АМСМ услуги - помош на пат

Травел-Инфо Сет

БЕСПЛАТНО ЗА ЧЛЕНОВИ!

Травел-Инфо Сет претставува екслузивна услуга за членовите на АМСМ и содржи:

1. Информатор - сообраќајни и туринг информации за секоја државa

2. Патна карта - актуелна патна карта на државата или на регионот

3. Рутер - компјутерски подготвена патна рута за соодветниот патен правец (почетна, крајна точка и транзитни точки од планираното патување на членот на АМСМ, информации за насоката и за износот на километри, вкупниот износ на патарини и други гранични такси, како и многу други туринг информации неопходни за секое патување надвор од Р. Македонија)