АМСМ услуги - помош на пат

Патарини и патишта во Европа

Преку избирање на град во Македонија и избирање на држава од Европа, ќе бидат прикажани патните растојанија од градот во Македонија кој што сте го одбрале, како и патарините до поважните градови од избраната држава

од до

Скопје - Нови Сад

Наплатни станици:

40 ден. Миладиновци / 60 ден.Романовце / 5,5€ Ниш / 8 € Белград / 2,5 € Нови Сад

оддалеченост: 526 km

патарини: 19,50 €

 

Скопје - Белград

Наплатни станици:

40 ден. Миладиновци / 60 ден.Романовце / 5,5€ Ниш / 8€ Белград

оддалеченост: 437 km

патарини: 15 €

 

Скопје - Ниш

Наплатни станици:

40 ден. Миладиновци / 60 ден.Романовце / 5,5€ Ниш

оддалеченост: 204 km

патарини: 7 €

 

Скопје - Суботица

Наплатни станици:

40 ден. Миладиновци / 60 ден.Романовце / 5,5€ Ниш / 8€ Белград / 5,5€ Суботица.

оддалеченост: 621 km

патарини: 20,50€