АМСМ услуги - помош на пат

Патарини и патишта во Европа

Преку избирање на град во Македонија и избирање на држава од Европа, ќе бидат прикажани патните растојанија од градот во Македонија кој што сте го одбрале, како и патарините до поважните градови од избраната држава

од до

Скопје - Нови Сад

Наплатни станици:

40 ден. Миладиновци / 60 ден.Романовце / 1€ Прешево / 2€. Дољевац / 7€ Белград / 3€ Нови Сад

оддалеченост: 526 km

патарини: 14,40 €

 

Скопје - Белград

Наплатни станици:

40 ден. Миладиновци / 60 ден.Романовце / 80 РДС. Прешево / 210 дин. Дољевац / 800 РДС.Белград

оддалеченост: 437 km

патарини: 10,44 €

 

Скопје - Ниш

Наплатни станици:

40 ден. Миладиновци / 60 ден.Романовце / 1€ Прешево / 2€ Дољевац

оддалеченост: 204 km

патарини: 4,45 €

 

Скопје - Суботица

Наплатни станици:

40 ден. Миладиновци / 60 ден.Романовце / 1€ Прешево / 2€ Дољевац / 7€ Белград / 5€ Суботица.

оддалеченост: 621 km

патарини: 16,42 €