АМСМ услуги - помош на пат

Патарини и патишта во Европа

Преку избирање на град во Македонија и избирање на држава од Европа, ќе бидат прикажани патните растојанија од градот во Македонија кој што сте го одбрале, како и патарините до поважните градови од избраната држава

од до

Скопје - Нови Сад

Наплатни станици:

40 ден. Миладиновци / 60 ден. Романовце / 15,5 € Прешево - Ниш - Белград - Нови Сад

оддалеченост: 528 km

патарини: 17,10 €

 

Скопје - Белград

Наплатни станици:

40 ден. Миладиновци / 60 ден. Романовце / 13 € Прешево - Ниш - Белград

оддалеченост: 432 km

патарини: 14,6 €

 

Скопје - Ниш

Наплатни станици:

40 ден. Миладиновци / 60 ден. Романовце / 5,5 € Прешево - Ниш

оддалеченост: 206 km

патарини: 7,1 €

 

Скопје - Суботица

Наплатни станици:

40 ден. Миладиновци / 60 ден. Романовце / 18,5 € Прешево - Ниш - Белград - Нови Сад - Суботица

оддалеченост: 614 km

патарини: 20,10 €

 

Скопје - Шид

40 ден. Миладиновци / 60 ден. Романовце / 17 € Прешево - Ниш - Белград - Шид

оддалеченост: 536 km

патарини: 18,60 €