АМСМ услуги - помош на пат

Патарини во Република Македонија

 

 

Патарини во Република Македонија согласно со категоризацијата на моторни возила.

 

 


Категоризација на моторни возила
I Категорија II Категорија III Категорија IV Категорија
Возила со две осовини и висина кај предната осовина до 1,3м (патнички возила).
Возила со повеќе од две осовини и висина кај предната осовина до 1,3м (патнички возила со приколка, џипови, комби и полутоварни возила). Возила со две и три осовини и висина кај предната осовина од 1,3м или поголема (џипови со приколка, полутоварни возила со приколка, товарни возила и автобуси). Возила со повеќе од три осовини и висина кај предната осовина поголема од 1,3 метри (џипови и други возила со приколки, автобуси и шлепери).

Патни делници
Патни делници I Категорија II Категорија III Категорија IV Категорија
Куманово - Миладиновци 60,00 МКД 80,00 МКД 150,00 МКД 220,00 МКД
Скопје - Петровец 40,00 МКД 50,00 МКД 100,00 МКД 150,00 МКД
Петровец - Велес 80,00 МКД 120,00 МКД 220,00 МКД 330,00 МКД
Велес - Градско 60,00 МКД 100,00 МКД 180,00 МКД 260,00 МКД
Скопје - Миладиновци 40,00 МКД 60,00 МКД 100,00 МКД 150,00 МКД
Тетово - Гостивар 60,00 МКД 80,00 МКД 160,00 МКД 220,00 МКД
Тетово - Скопје 80,00 МКД 120,00 МКД 220,00 МКД 320,00 МКД